[Word] Cách sử dụng Section Breaks trong định dạng đoạn văn bản. Section Breaks (ngắt đoạn) là cách để chia văn bản thành nhiều đoạn khác nhau, giúp bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa bố cục cho từng đoạn mà không ảnh hưởng tới đoạn khác. Section Breaks thường được ứng dụng làm đề tài hay luận án tốt nghiệp của Sinh viên và là công cụ đắc lực khi cần định dạng đoạn văn bản theo ý muốn. 

Những thông tin dưới đây sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức về Section Breaks để ứng dụng cho học tập và công việc của mình.

1. Khái niệm về Section Breaks:

Ngắt đoạn trong word (Section break) là cách để chia văn bản thành nhiều đoạn khác nhau – section(vùng chọn) Giúp bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa bố cục cho từng đoạn mà không ảnh hưởng tới đoạn khác. Chẳng hạn, nếu bạn cần chia cột (Column) mỗi đoạn trong văn bản theo những cách khác nhau thì có thể tạo các Section riêng biệt trước khi chia cột để MS Word xử lý đúng ý bạn.

Ngoài chia cột, bạn còn có thể tùy biến những định dạng khác nhau với các Section như: canh lề, khổ giấy, hướng giấy (ngang, dọc), chọn máy in riêng, viền trang, tạo Header & Footer, đánh số trang, số dòng, tạo ghi chú Footnote & Endnote..

2. Cách sử dụng tính năng Section Breaks

Để tạo nhiều Section khác nhau, ta chỉ cần vào thẻ Page Layout trên thanh Ribbon của MS Word, trong phần Page Setup, ta chọn Breaks và kéo xuống mục Section Breaks.

[Word] Cách sử dụng Section Breaks trong định dạng đoạn văn bản

Word đưa ra 4 lựa chọn khác nhau để bạn chia đoạn theo cách riêng của mình dựa trên vị trí trỏ chuột hiện tại trong văn bản.

  • Next Page: Tách đoạn để chuyển sang trang kế tiếp
  • Continuous: Chia đoạn trong cùng một trang
  • Even Page: Tạo Section mới bắt đầu tại trang chẵn tiếp theo
  • Odd Page: Tạo Section mới bắt đầu tại trang lẻ tiếp theo

[Word] Cách sử dụng Section Breaks trong định dạng đoạn văn bản

3. Kiểm tra và xóa các Section trong một văn bản

Tại thẻ View ở thanh Ribbon, trong phần Document Views, ta chọn Draft để kiểm tra những vị trí Section Breaks đã tạo trong văn bản. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn nhanh kiểu xem văn bản Draft ngay trên thanh Status Bar (nếu có chọn hiển thị View Shortcuts). Khi xem văn bản dạng Draft, các vị trí Section Breaks sẽ hiện ra giữa các đoạn.

Bạn có thể chọn và xóa Section khi chọn chế độ xem Draft. Tuy nhiên, cần lưu ý là những định dạng khác nhau giữa hai đoạn có thể thay đổi theo đoạn ngay sau Section Break vừa xóa. Vì vậy, bạn cần cân nhắc thật kỹ trước khi xóa để tránh phải định dạng lại những phần nội dung liên quan.