[EXCEL] Những phím tắt để chọn nhanh nội dung vùng chọn. Để trả lời cho câu hỏi “Làm sao để làm việc hiệu quả với vùng chọn trong Microsoft Excel ?” của các bạn, Trung Tâm Tin Học Vinaseo Việt đã tổng hợp được một số kiến thức về những phím tắt để chọn nhanh các ô trong Excel.

Chúng ta cùng tham khảo và cập nhật kiến thức Tin học văn phòng mỗi ngày các bạn nhé.

 

[EXCEL]-Những-phím-tắt-để-chọn-nhanh-nội-dung-vùng-chọn