Các hàm tính toán trong Excel cung cấp nhiều loại hàm dùng để tính toán liên quan đến chứng khoán, tài sản, khoản vay, lãi suất, … Và các hàm tài chính trong Excel chính là hàm phục vụ cho công việc này.

Với những tính toán phức tạp liên quan đến lĩnh vực chứng khoán, tài sản, các khoản vay, … thì Excel hỗ trợ hàng loạt hàm rất mạnh mẽ. Trung Tâm Tin Học Vinaseo Việt , xin giới thiệu đến các bạn hàm tài chính trong Excel phổ biến nhất.

Hãy cùng nhau tìm hiểu thêm về các hàm tài chính này nhé các bạn!

 

những-hàm-tài-chính-trong-Excel những-hàm-tài-chính-trong-Excel những-hàm-tài-chính-trong-Excel những-hàm-tài-chính-trong-Excel những-hàm-tài-chính-trong-Excel những-hàm-tài-chính-trong-Excel những-hàm-tài-chính-trong-Excel những-hàm-tài-chính-trong-Excel những-hàm-tài-chính-trong-Excel những-hàm-tài-chính-trong-Excel những-hàm-tài-chính-trong-Excel những-hàm-tài-chính-trong-Excel những-hàm-tài-chính-trong-Excel