Ba kiểu người này được Đức Phật và Bồ tát ban phước nhiều nhất, xem có bạn trong đó không?

Trên thực tế, không phải ai thờ cúng tại chùa cũng có thể được ban phước. Đức Phật và Bồ tát thích ba kiểu người: Người tin vào luật nhân quả, người hiếu thảo với cha mẹ và người hay làm việc tốt.

Người đầu tiên: một người tin vào nhân quả

Vị phật trong Phật giáo đối xử với tất cả chúng sinh trên cơ sở bình đẳng. Trên thực tế, điều thực sự quyết định số phận của mỗi chúng ta là nguyên nhân và kết quả được đề cập trong Phật giáo.

Miễn là bạn bị thuyết phục về nhân quả, hãy tin rằng nguyên nhân tốt sẽ có kết quả tốt, và cái ác sẽ nhận quả báo, số mệnh của bạn sẽ ngày càng tốt hơn, ngay cả khi bạn không tôn thờ Đức Phật, điều đó cũng giống như việc bạn luôn tôn thờ Đức Phật. Nếu bạn không tin vào nhân quả, thì việc thờ phật chỉ là cầu xin Đức Phật ban phước cho bạn, vì vậy việc thờ phật là vô nghĩa.

ba-kieu-nguoi-nen-ton-tho-duc-phat-de-duoc-ban-phuoc-ban-se-co-trong-do

Người thứ hai: Người tôn vinh cha mẹ mình

Theo Phật giáo, cha mẹ là phước lành lớn nhất trên thế giới. Những người có thể vâng lời cha mẹ, ngay cả khi họ không thờ Bồ tát, vẫn sẽ có một lý do chính đáng và nhận kết quả tốt. Nếu bạn không hiếu thảo với cha mẹ, thì việc thờ cúng Bồ tát cũng là vô ích. Bồ tát rất thấu hiểu và nhận biết được trái tim của bạn có tốt hay không.

Người xưa thường nói: “Đức Phật là thứ hai còn trong mỗi một con người luôn có một vị Phật sống”. Những người tôn kính cha mẹ của họ với lòng hiếu thảo sẽ tốt hơn là tôn thờ Đức Phật.

ba-kieu-nguoi-nay-nen-ton-tho-duc-phat-de-duoc-ban-phuoc-ban-se-co-trong-do

Người thứ ba: Người thường làm việc tốt

Phật Pháp đã nói với chúng ta từ lâu rằng các phước lành không phải cứ đi tìm là được, mà sẽ tự có được từ việc cho đi. Những người thường cho đi và làm điều tốt chắc chắn sẽ nhận được phước lành. Bởi vì có những điều trên thế giới này, nếu sẵn sàng từ bỏ, và làm điều tốt bạn sẽ càng nhận được nhiều phước lành.

Chúng ta phải hiểu sự thật này và nếu chúng ta muốn nhận được một phước lành, chúng ta chỉ có thể làm tốt những điều đó: “Mọi điều ác sẽ không làm, điều tốt đẹp sẽ tự đến. Đừng nghĩ rằng phước lành được Bồ tát ban cho bạn, mà hãy tin vào luật nhân quả trong nhân gian.

ba-kieu-nguoi-nay-nen-ton-tho-duc-phat-de-duoc-ban-phuoc

Người thực sự ban phước cho bạn luôn là bạn và hành vi của bạn chính là yếu tố quyết định số phận của bạn. Những người có cuộc sống tốt thường là những người biết vâng lời cha mẹ, tin vào nhân quả và những người làm điều tốt.